Würfe 2017

Wurf von

 

Broken Wings' Montreal (Glatthaar, Schildpatt)

x

Broken Wings'  Felbion (Kammloses Ridgeback, Silberagouti-Weiß)

 

Geboren am 16-12-2016 (Ausnahme)

  2,1Welpen in:

Broken Wings' XXX

Gold d.e.

Ridgeback

Ggw.: 92 gr.

 

Verkauft!

Broken Wings' XXX

Goldagouti-Rot-Weiß

Ridgeback mit Kamm

Ggw.: 98 gr.

 

Verkauft

Broken Wings' XXX

Schildpatt

Ridgeback

Ggw.: 88 gr.

 

Zur Abgabe

Wurf von

 

Broken Wings' Kuraiko (Glatthaar, Solidgoldagouti)

x

Broken Wings'  Felbion (Kammloses Ridgeback, Silberagouti-Weiß)

 

Geboren am 18-12-2016 (Ausnahme)

  1,1Welpen in:

Broken Wings' XXX

Solidgoldagouti

Mix

Ggw.: 102 gr.

 

Verkauft!

Broken Wings' XXX

Silberagouti

Ridgeback

Ggw.: 98 gr.

 

Verkauft!

Wurf von

 

Broken Wings' Ayasta (Ridgeback, Sepia)

x

Broken Wings'  Felbion (Kammloses Ridgeback, Silberagouti-Weiß)

 

Geboren am 04-01-2017

  1,1Welpen in:

Broken Wings' XXX

Sepiasable

Ridgeback

Ggw.: 92 gr.

Broken Wings' XXX

Schokosable-Weiß

Ridgeback

Ggw.: 92 gr.

 

verkauft

Wurf von

 

Broken Wings' Akina (Ridgeback Kamm, Orangeagouti-Gold)

x

Broken Wings'  Felbion (Kammloses Ridgeback, Silberagouti-Weiß)

 

Geboren am 06-01-2017

  0,1Welpen in:

Broken Wings' XXX

Cinnamonagouti-Weiß

Ridgeback

Ggw.: 110 gr.

 

Verkauft!

Wurf von

 

Broken Wings' Onehundred Sleepless Nights (Ridgeback , Goldagouti)

x

Broken Wings'  Felbion (Kammloses Ridgeback, Silberagouti-Weiß)

 

Geboren am 15-01-2017

  3,0 Welpen in:

Broken Wings' XXX

Silberagouti

Glatthaar

Ggw.: 82 gr.

Broken Wings' XXX

Schwarz Magpie

Ridgeback

Ggw.: 86 gr.

 

Zur Abgabe

Broken Wings' XXX

Orangeagouti-Gold

Ridgeback

Ggw.: 88 gr.

 

Verkauft

Wurf von

 

Lillyfoots Ambra (Glatthaar, Rot)

x

Broken Wings'  Felbion (Kammloses Ridgeback, Silberagouti-Weiß)

 

Geboren am 19-01-2017

  3,0 Welpen in:

Broken Wings' XXX

Schildpatt

Ridgeback

Ggw.: 108 gr.

Broken Wings' XXX

Goldagouti-Rot

Ridgeback

Ggw.: 86 gr.

Broken Wings' XXX

Gold d.e.

Ridgeback

Ggw.: 88 gr.

 

Reserviert!

Wurf von

 

Lillyfoots Rhani (Glatthaar, Solidgoldagouti)

x

Broken Wings'  Felbion (Kammloses Ridgeback, Silberagouti-Weiß)

 

Geboren am 20-01-2017

  1,1 Welpen in:

Broken Wings' XXX

Cinnamonagouti-Weiß

Ridgeback

Ggw.: 130 gr.

 

Verkauft

Broken Wings' XXX

Schildpatt

Ridgeback Kamm

Ggw.: 106 gr.

Wurf von

 

 

x

Broken Wings'  Felbion (Kammloses Ridgeback, Silberagouti-Weiß)

 

Geboren am 20-01-2017

  1,2 Welpen in:

Broken Wings' XXX

Schwarz-Weiß

Ridgeback

Ggw.: 66 gr.

 

Verstorben

Broken Wings' XXX

Schwarz-Weiß

Ridgeback

Ggw.: 68gr

Broken Wings' XXX

Schwarz-Weiß-Rot

Ridgeback

Ggw.: 92 gr

 

Verkauft!